Geaccrediteerde nascholing
Menu

De Multidisciplinaire Richtlijn Opiaatverslaving

  • 00Inleiding
  • 01Epidemiologie
  • 02Behandeldoelen
  • 03Screening, diagnostiek en monitoring
  • 04Risico’s bij de behandeling van opiaatverslaafden met methadon
  • 05Conclusies
  • 06Reacties (0)

Samenvatting

In dit artikel wordt een korte samenvatting gepresenteerd van de recent (2013) verschenen Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Opiaatverslaving. Diagnostiek, indicatiestelling en behandelingen zijn in de MDR samengevat in een stroomschema met vijf behandelopties: (0) behandeling van overdosering met de kortwerkende opiaatantagonist naloxon; (1) behandeling gericht op volledige abstinentie van alle opiaten via onttrekking met een opiaatagonist of een opiaatantagonist gevolgd door terugvalpreventie met een opiaatantagonist in combinatie met psychosociale ondersteuning; (2) behandeling gericht op het volledig staken van het gebruik van illegale opiaten met behulp van hoge doseringen van een van de volgende opiaatagonisten: methadon, buprenorfine/naloxon of heroïne op medisch voorschrift al of niet in combinatie met psychosociale ondersteuning; (3) behandeling gericht op vermindering van het gebruik van illegale opiaten door het gebruik van lage doseringen van opiaatagonist: methadon of buprenorfine/naloxon; (4) behandeling gericht op vermindering van schade door het gebruik van illegale opiaten via toegang tot gesuperviseerde gebruiksruimtes, hulp bij het vinden van stabiele huisvesting en het saneren van aanwezige schulden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Prof. dr. W. (Wim) van den Brink,
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 10 maart 2015
Editie Psyfar - Jaargang 10 - editie 1 - 2015 | nummer 1

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

  • bent u op de hoogte van de wetenschappelijke en professionele consensus die er in Nederland sinds kort bestaat over de diagnostiek en behandeling van opiaatverslaafden;
  • bent u in staat om – samen met de patiënt – goed geïnformeerde keuzes te maken bij de behandeling van een overdosering, bij behandelingen gericht op abstinentie (onttrekking en terugvalpreventie), bij onderhoudsbehandelingen gericht op het staken van het gebruik van illegale opiaten en bij behandelingen gericht op vermindering van het gebruik van illegale opiaten en het beperken van de schade door langdurig gebruik van illegale opiaten.