Geaccrediteerde nascholing
Menu

De medicamenteuze behandeling van autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen

 • 00Inleiding
 • 01Antipsychotica
 • 02Antidepressiva
 • 03Anti-epileptica
 • 04Stimulantia
 • 05Noötropica (cognitive enhancers)
 • 06Hormonen en neuropeptiden
 • 07Anxiolytica
 • 08Conclusies
 • 09Reacties (0)

Samenvatting

Dit overzichtsartikel verschaft de lezer inzichten in hoeverre de keuze van een bepaald geneesmiddel voor de behandeling van een volwassene met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of comorbide stoornissen wetenschappelijk onderbouwd is. De belangrijkste bron voor dit artikel was de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs drs. W.J.C. (Wim) Verbeeck
Kan, C.C.
Thema Bijzondere patiënten
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 juni 2015
Editie Psyfar - Jaargang 10 - editie 2 - 2015 | nummer 2

Leerdoelen

Na bestudering van dit artikel

 • weet u dat bij autisme medicatie meestal wordt voorgeschreven in het kader van comorbide stoornissen of problemen, niet voor de kernsymptomen
 • bent u op de hoogte van de huidige stand van zaken met betrekking tot de farmacotherapeutische mogelijkheden
 • bent u bekend met een aantal nieuwe ontwikkelingen op dit gebied