De medicamenteuze behandeling van autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen 1 punt

Bijzondere patiënten

Dit overzichtsartikel verschaft de lezer inzichten in hoeverre de keuze van een bepaald geneesmiddel voor de behandeling van een volwassene met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of comorbide stoornissen wetenschappelijk onderbouwd is. De belangrijkste bron voor dit artikel was de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel