Geaccrediteerde nascholing
Menu

De invloed van cannabisgebruik op de werkzaamheid en veiligheid van antipsychotica bij patiënten

Het doel van dit artikel is een systematisch overzicht te geven van de literatuur van studies naar het effect van cannabisgebruik op werkzaamheid en veiligheid van antipsychotica bij patiënten met een
psychotische stoornis. Er zijn artikelen verzameld uit Medline, Embase, Cochrane en Psychinfo vanaf
1966 tot en met december 2010. In totaal werden zeventien relevante studies geëvalueerd. In de meeste
studies werd een negatief effect van cannabisgebruik op de werkzaamheid van antipsychotica en de
therapietrouw met de medicatie gevonden. Voor de veiligheid werd slechts één onderzoek gevonden, dat
een negatief effect van cannabis op het optreden van tardieve dyskinesie liet zien. De resultaten moeten worden bezien in het licht van de in het algemeen lage kwaliteit van de studies. Het lijkt erop dat het gebruik van cannabis een negatief effect heeft op de werkzaamheid van antipsychotica bij patiënten met psychotische stoornissen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Willard, N.J.M.
E.R. (Rob) Heerdink
Stolker, J.J.
Thema Wisselend
Publicatie 7 juni 2011
Editie Psyfar - Jaargang 6 - editie 2 - Nummer 2 - 2011