Geaccrediteerde nascholing
Menu

De gevaarlijke combinatie van clozapine met benzodiazepinen

Door op 01-12-2006

De combinatie van clozapine en benzodiazepine kan gevaarlijk zijn. Twee gevaarlijke complicaties worden besproken. Epileptische insulten kunnen optreden als de benzodiazepinen worden verlaagd omdat hierdoor de epileptogene werking van clozapine de overhand krijgt. Tevens is sprake van een potentiëring tussen clozapine en benzodiazepinen, vooral bij instelling op clozapine, met sedatie, delier, coma en ademhalingsdepressie als mogelijke gevolgen. Flumazenil kan bij een dergelijk beeld werkzaam zijn. Wanneer een combinatie van clozapine en benzodiazepine geïndiceerd is, is het raadzaam de doseringen zeer geleidelijk aan te passen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Schulte, P.F.J.
Peetoom, J.J.
Thema Casus
Publicatie 1 december 2006
Editie Psyfar - Jaargang 1 - editie 4 - Nummer 4 - 2006