Geaccrediteerde nascholing
Menu

De farmacologische behandeling van agressie

Agressie is een veelvoorkomend probleem binnen de psychiatrie. In de dagelijkse praktijk is farmacotherapie een vaak toegepaste interventie. In dit artikel wordt de wetenschappelijke onderbouwing van de farmacotherapeutische benadering van agressie besproken. Voor de acute behandeling van agressie lijken zowel benzodiazepines als antipsychotica werkzaam. Er valt, methodologisch gezien, veel aan te merken op het klinisch onderzoek naar acute behandeling van agressie: kleine groepen, korte studieduur en vaak strenge in- en exclusiecriteria. Deze beperkingen gelden ook voor de trials die de werkzaamheid van de langdurende medicamenteuze behandeling van agressie onderzoeken. Veel verschillende middelen zijn onderzocht op werkzaamheid voor de langdurende medicamenteuze behandeling van agressie, waarbij de evidence matig blijkt te zijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren