Geaccrediteerde nascholing
Menu

De effectiviteit van baclofen bij alcoholafhankelijkheid

De medicamenteuze behandeling van alcoholafhankelijkheid met baclofen kreeg een aantal jaren geleden wereldwijd aandacht door een publicatie van de cardioloog en hoogleraar Ameisen, die zichzelf hoge doseringen baclofen toediende. Baclofen is een agonist van de metabotrope GABA-B-receptor en geregistreerd als middel tegen spasticiteit bij multipele sclerose en verlammingen. Er werden in de afgelopen jaren zeven dubbelblind gerandomiseerde onderzoeken verricht naar de effectiviteit van baclofen bij alcoholafhankelijkheid. Drie onderzoeken rapporteerden een significant effect van baclofen op de korte termijn (4-12 weken), vier onderzoeken toonden geen effect aan. Het enige langetermijnonderzoek toonde geen effect aan. Geconcludeerd wordt dat er vooralsnog onvoldoende bewijs is voor de effectiviteit van baclofen bij alcoholafhankelijkheid. Daarnaast is de vraag hoe dit middel zich verhoudt tot de reeds geregistreerde middelen, waarover meer bekend is voor wat betreft de effectiviteit en de bijwerkingen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

  • weet u wat het werkingsmechanisme is van baclofen
  • kent u de evidentie voor het effect van baclofen bij de behandeling van alcoholafhankelijkheid