Geaccrediteerde nascholing
Menu

De disulfiram-alcoholreactie

Disulfiram is een geneesmiddel dat kan worden ingezet om abstinentie te handhaven bij patiënten met alcoholafhankelijkheid. Dit middel zorgt voor een verstoring van het metabolisme van alcohol, waardoor een ophoping van een afbraakproduct van alcohol, acetaldehyde, ontstaat. Acetaldehyde veroorzaakt de zogenaamde disulfiram-alcoholreactie, met relatief onschuldige symptomen zoals misselijkheid en hoofdpijn, maar het kan ook ernstigere cardiovasculaire symptomen veroorzaken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er in een gecontroleerde situatie (voorbijgaande) hypotensie en tachycardie kunnen optreden en ischemische veranderingen op het ECG (elektrocardiogram) kunnen worden waargenomen gedurende de disulfiram-alcoholreactie. Verder zijn in de literatuur diverse casus beschreven waarbij de disulfiram-alcoholreactie wordt gecompliceerd door een hypotensieve shock, een cerebrovasculair accident (CVA) of voorbijgaande ischemie van het hart. Disulfiram is daardoor niet geschikt voor alle alcoholafhankelijke patiënten, maar met name voor patiënten zonder ernstige cardiale problematiek die gemotiveerd zijn om abstinent te blijven. In de praktijk zal een afweging moeten worden gemaakt of de mate van motivatie voldoende is en de eventuele impulsiviteit beperkt genoeg is voor een behandeling met disulfiram.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren