De behandeling van hypercalciëmie ten gevolge van lithiumgebruik

Casus

In dit artikel wordt een patiënt besproken met hypercalciëmie bij lithiumgebruik. Aan de orde komen 1 pathofysiologie van hypercalciëmie bij lithiumgebruik, 2 de klinische verschijnselen van hypercalciëmie, 3 de behandelmogelijkheden en 4 een middel dat deze bijwerking van lithium antagoneert.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel