Geaccrediteerde nascholing
Menu

Clozapinemonitoring: praktische wenken bij de onderhoudsbehandeling

  • 00Inleiding
  • 01Klinisch belangrijkste complicaties en/of interacties
  • 02Slotwoord
  • 03Reacties (0)

Samenvatting

In de behandeling van schizofrenie is clozapine is het enige, wetenschappelijk onderbouwd effectieve antipsychoticum wanneer twee andere antipsychotica niet of onvoldoende effectief waren. Kort gezegd: clozapine werkt waar andere middelen falen. Hoewel daar de laatste jaren enige verandering in lijkt te komen en het gebruik van clozapine in Nederland toeneemt, is er nog steeds sprake van terughoudendheid bij psychiaters om clozapine voor te schrijven. Deels zal dit te maken hebben met ‘onbekend maakt onbemind’, deels wellicht met de afschrikwekkende werking van leukopenie en agranulocytose met bijkomende verplichtingen, zowel van de kant van de psychiater als van de patiënt. In dit artikel worden de belangrijkste potentieel levensbedreigende bijwerkingen van clozapine behandeld, inclusief de diagnostiek, differentiële diagnostiek en handelwijze. Daarnaast worden de praktisch belangrijkste problemen, zoals reactie op ontsteking en koorts, interacties met leefgewoontes en (co)medicatie behandeld.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. D. (Dan) Cohen,
Dr. J.P.A.M. (Jan) Bogers,
Schulte, P.F.J.
Bakker, B.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 8 september 2015
Editie Psyfar - Jaargang 10 - editie 3 - 2015 | nummer 3

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

  • hebt u kennis van twee zeldzame bijwerkingen van clozapine met bijbehorende screening, differentiële diagnose en handelwijze
  • bent u bekend met het belang, het gevaar van en de handelwijze bij ontstekings- en koortsreacties bij clozapine
  • bent u bekend met het belang van defecatiepatroon bij behandeling met clozapine en de invloed van comedicatie
  • kent u de meest voorkomende, klinisch relevante interacties van alledaagse intoxicaties en geneesmiddelengebruik voor de behandeling met clozapine