Geaccrediteerde nascholing
Menu

Clozapinegebruik bij ouderen

Door op 13-06-2016

Antipsychotica worden om verschillende redenen toegepast bij ouderen. Clozapine blijft een van de meest
effectieve middelen bij de behandeling van therapieresistente schizofrenie. Daarnaast is er ook nog een
aantal andere indicaties waarvoor clozapine wordt toegepast die voornamelijk bij ouderen voorkomen
zoals psychosen bij de ziekte van Parkinson en mogelijk bij ‘Lewy body’-dementie. Clozapine wordt bij
ouderen over het algemeen lager gedoseerd en langzamer opgebouwd. Clozapine kent een groot aantal
bijwerkingen, die bij ouderen veel uitgesprokener naar voren kunnen komen zoals, agranulocytose,
obstipatie, sedatie, orthostase en urineretentie. Monitoring van deze bijwerkingen waaronder bloedonderzoek
is hierbij noodzakelijk. Afhankelijk van de levensomstandigheden van de patiënt moeten de
frequentie en de aard van de monitoring individueel afgewogen worden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Hoge, H.L.,
Thema Ouderen
Publicatie 13 juni 2016
Editie Psyfar - Jaargang 11 - editie 2 - 2016 | nummer 2

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

  • weet u bij welke indicaties clozapine toegepast kan worden bij ouderen
  • weet u wat u moet monitoren als u clozapine toepast bij ouderen
  • weet u hoe clozapine opgebouwd en gedoseerd moet worden bij ouderen
  • kent u de meest voorkomende bijwerkingen bij ouderen