Geaccrediteerde nascholing
Menu

Clozapine en omgevingsinteracties

Patiënten worden geïnstrueerd zich te melden als infecties of griepachtige verschijnselen zich voordoen en bloedonderzoek wordt uitgevoerd om te controleren op agranulocytose. De beschreven casus zal aantonen dat het aanbeveling verdient om in die situaties ook de plasmaclozapinespiegel te controleren. Daarnaast moet er actief worden gevraagd naar veranderingen in rookgedrag en patiënten moeten worden geïnstrueerd eventuele veranderingen daarin te melden. In geval van een verandering in rookgedrag dient de clozapinedosering overeenkomstig te worden aangepast.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Collin, G.
Prof. dr. W. (Wiepke) Cahn
Thema Casus
Publicatie 1 december 2009
Editie Psyfar - Jaargang 4 - editie 4 - Nummer 4 - 2009