Geaccrediteerde nascholing
Menu

Clozapine en gastro-intestinale obstructie

Door op 08-06-2010

Clozapine is een zeer effectief middel bij therapieresistente schizofrenie. De bijwerkingen zijn divers van aard. Clozapine heeft een sterke anticholinerge werking die gastro-intestinaal tot constipatie en zelfs obstructie/(paralytische) ileus kan leiden. Dit is een potentieel levensbedreigende aandoening. In de literatuur zijn negen fataal verlopende casussen beschreven. Het metabolisme van clozapine heeft veel interacties en bij opname in een algemeen ziekenhuis kan de spiegel door koorts en het stoppen met roken toxische waarden bereiken. Bij alle patiënten die ingesteld worden of zijn op clozapine moet actief het defecatiepatroon nagevraagd worden naast lichamelijk onderzoek van de buik. Preventief oraal gebruik van laxantia wordt aanbevolen, naast adviezen voor een gezond voedingspatroon van een diëtist en voldoende lichaamsbeweging. Indien een obstructief beeld ontstaan is, heeft een acetylcholine-esteraseremmer parenteraal zoals neostigmine een plaats in de behandeling om invasief chirurgisch ingrijpen te kunnen voorkomen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Man, T. de
Drs. N.J. (Niels) Tinga,
Thema Bijzondere bijwerkingen
Publicatie 8 juni 2010
Editie Psyfar - Jaargang 5 - editie 2 - Nummer 2 - 2010