Geaccrediteerde nascholing
Menu

Cariprazine: een nieuw antipsychoticum zonder duidelijk voordeel

Door op 11-06-2020
 • 00Inleiding
 • 01Farmacologische eigenschappen
 • 02Klinisch onderzoek
 • 03Bijwerkingen
 • 04Kosten
 • 05Plaatsbepaling
 • 06Aanbevelingen en conclusie
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Cariprazine is een nieuw antipsychoticum met een receptorbindingsprofiel als partiële agonist voor de dopamine D2-, D3- en serotonine 5-HT1A-receptoren, een affiniteitsprofiel dat vergeleken kan worden met dat van aripiprazol. Het middel zou volgens de fabrikant een hoge selectiviteit voor de D3-receptor hebben, wat mogelijk een gunstig effect zou veroorzaken op negatieve en cognitieve symptomen. Gering klinisch onderzoek laat hiervoor echter weinig overtuigend bewijs zien. Relevante bijwerkingen zijn extrapiramidale symptomen als acathisie, terwijl de patiënt geen sedatie en gewichtstoename hoeft te verwachten. De meerwaarde van cariprazine is niet duidelijk aangetoond bij patiëntkenmerken als jonge leeftijd met korte ziekteduur, middelenafhankelijkheid en medicatieontrouw. Gezien de bescheiden ervaring, onbekende langetermijneffecten en hoge kosten pleiten wij voor terughoudendheid bij het voorschrijven van dit antipsychoticum.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Veerman, S.R.T.
Smidt, Chr. de
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 11 juni 2020
Editie Psyfar - Jaargang 15 - editie 2 - 2020 | nummer 2

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

 • bent u op de hoogte van de farmacologische eigenschappen van cariprazine
 • hebt u meer precieze kennis van de klinische werkzaamheid waardoor u in de praktijk beter in staat bent om een weloverwogen keuze te maken om cariprazine voor te schrijven
 • bent u op de hoogte van het bijwerkingenprofiel en kunt u in de praktijk cariprazine beter titreren op basis van bijwerkingen, met name acathisie
 • kunt u uw patiënt en diens naastbetrokkenen beter informeren over de eventuele voordelen van cariprazine
 • bent u doordrongen van het ontbreken van voldoende gegevens omtrent langetermijneffecten en de relatief hoge kosten van cariprazine