Geaccrediteerde nascholing
Menu

Cardiovasculair risicomanagement bij psychiatrische aandoeningen, deel I

 • 00Inleiding
 • 01Cardiovasculair risico bij patiënten met EPA
 • 02Definitie metabool syndroom
 • 03Consequenties metabool syndroom
 • 04Richtlijn Somatische screening EPA
 • 05Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) door de huisarts
 • 06Risicocategorieën
 • 07Behandelimplicaties
 • 08Discrepantie
 • 09Psychiatrische aandoening als risicofactor
 • 10Reacties (0)

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. M. (Melissa) Chrispijn,
Mulder, H.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 9 maart 2020
Editie Psyfar - Jaargang 15 - editie 1 - 2020 | nummer 1

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

 • kent u het belang van systematische screening van de somatische gezondheid;
 • weet u hoe u de richtlijn CVRM kunt toepassen in uw eigen praktijk;
 • weet u welke verschillende richtlijnen er worden gebruikt voor somatische screening;
 • weet u hoe deze richtlijnen zich tot elkaar verhouden, in hoeverre er overlap is en waar de hiaten liggen.