Geaccrediteerde nascholing
Menu

Brexpiprazol: vooralsnog geen specifieke indicatie

Door op 09-09-2020
 • 00Inleiding
 • 01Farmacologische eigenschappen
 • 02Klinisch onderzoek
 • 03Bijwerkingen
 • 04Kosten
 • 05Plaatsbepaling
 • 06Aanbevelingen en conclusie
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Brexpiprazol is net als cariprazine en aripiprazol een partiële agonist voor de dopamine D2-, D3- en serotonine 5-HT1A-receptoren. Het verschil van brexpiprazol met aripiprazol ligt voornamelijk in brexpiprazols antagonisme van de 5-HT2A-receptor en een iets kleinere intrinsieke activiteit op de D2-receptor. Er is onvoldoende onderzoek naar het effect van brexpiprazol op cognitieve stoornissen om een eventueel voordeel op dit domein te kunnen vaststellen. Bij gebrek aan direct vergelijkend onderzoek kan niet worden verondersteld dat brexpiprazol een superieure kalmerende werking heeft boven andere antipsychotica op agitatie en vijandigheid en angst en depressie bij schizofrenie op basis van partieel 5-HT1A-agonisme en 5-HT2A-antagonisme. Gewichtstoename is de belangrijkste bijwerking, maar blijft doorgaans beperkt. Dankzij geringe extrapiramidale, metabole, cardiale en seksuele bijwerkingen heeft brexpiprazol een meerwaarde door een gunstig bijwerkingenprofiel. Gezien de hoge kosten wordt dit middel vooralsnog niet als eerste keuze antipsychoticum geadviseerd. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Veerman, S.R.T.
Smidt, Chr. de
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 9 september 2020
Editie Psyfar - Jaargang 15 - editie 3 - 2020 | nummer 3

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

 • bent u op de hoogte van de farmacologische eigenschappen van brexpiprazol
 • hebt u kennis van de klinische werkzaamheid waardoor u in staat bent om een weloverwogen keuze te maken om brexpiprazol voor te schrijven
 • bent u op de hoogte van het bijwerkingenprofiel van brexpiprazol
 • kunt u uw patiënt en diens naastbetrokkenen beter informeren over de eventuele voordelen van brexpiprazol
 • bent u doordrongen van de relatief hoge kosten van brexpiprazol