Geaccrediteerde nascholing
Menu

Borderlinepersoonlijkheidsstoornis bij jongeren

Een update rond diagnostiek en behandeling, in het bijzonder farmacotherapie

  • 00Inleiding
  • 01De borderlinepersoonlijkheidsstoornis: diagnose
  • 02Behandeling: psychotherapie
  • 03Behandeling: farmacotherapie
  • 04Conclusie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Borderlinepersoonlijkheidsstoornis (BPS) kan bij jongeren betrouwbaar onderzocht en vastgesteld worden. Vroegdiagnostiek en behandeling hebben de voorkeur. Jongeren en ouders worden vanuit shared decision-making vanaf het begin in dit proces actief betrokken. Daarna is adequate voorlichting een belangrijke stap. Dit helpt (zelf)inzicht en begrip vergroten, bijvoorbeeld omdat de aanwezigheid van BPS kenmerken behandeling voor een andere symptoomstoornis kan compliceren. Er zijn verschillende psychotherapeutische behandelingen ontwikkeld, die - werkend vanuit een stadiëringsmodel - in verschillende fasen aangeboden kunnen worden. Farmacotherapie heeft slechts een beperkte bijdrage in de behandeling van BPS, maar kan tijdelijk symptoomgericht worden ingezet om verlichting te bieden in acute situaties of om een psychotherapeutische behandeling mogelijk te maken. Farmacotherapeutische interventies vinden plaats binnen de context van een geïntegreerd behandelplan, binnen een behandelteam waarin jeugdspecifieke aspecten in acht worden genomen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel

  • hebt u kennis genomen van de verschillende praktijkstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen over borderlinepersoonlijkheidsstoornis
  • bent u op de hoogte van de laatste inzichten vanuit de Praktijkstandaard van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie met betrekking tot diagnostiek en behandeling van borderlinepersoonlijkheidsstoornis bij jongeren
  • hebt u inzicht in belangrijke afwegingen rondom farmacotherapie bij borderlinepersoonlijkheidsstoornis bij jongeren