Geaccrediteerde nascholing
Menu

Bipolaire stoornis bij kinderen

De bipolaire stoornis bij kinderen is tot op heden een omstreden beeld, is lastig te diagnosticeren en nauwelijks te onderscheiden van de andere veel op de kinderleeftijd voorkomende stoornissen. In Nederland wordt de diagnose bipolaire stoornis op de kinderleeftijd nauwelijks gesteld in tegenstelling tot de enorme toename van deze diagnose in voornamelijk de Verenigde Staten. Echter, er is nog steeds veel discussie over de consistentie van de fenomenologie en het klinische beeld van de bipolaire stoornis op de kinderleeftijd. Deze onduidelijkheid hindert wetenschappelijk onderzoek op het gebied van prevalentie, beloop en behandeling. De behandelstrategie bij de bipolaire stoornis is in grote lijnen op alle leeftijden gelijk en bestaat uit farmacotherapie en psycho-educatie gericht op aanpassingen van de leefstijl, waaronder vermindering van stress, een regelmatig slaappatroon, aanpassingen op school en het vermijden van alcohol en drugs. Na een eerste stabilisatie van de stemming is psychotherapie geïndiceerd ter preventie van volgende episodes.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren