Geaccrediteerde nascholing
Menu

Bipolaire stoornis bij adolescenten

De bipolaire stoornis bij adolescenten is onomstreden en vertoont veel overeenkomsten met het beeld op volwassen leeftijd. De behandelstrategie bij de bipolaire stoornis is in grote lijnen op alle leeftijden gelijk en bestaat uit farmacotherapie en psycho-educatie gericht op aanpassingen van de leefstijl, waaronder vermindering van stress, een regelmatig slaappatroon, aanpassingen op school of werk en het vermijden van alcohol en drugs. Na een eerste stabilisatie van de stemming en ter preventie van volgende episodes is psychotherapie geïndiceerd. Cognitieve gedragstherapie of interpersoonlijke psychotherapie lijken vooral effectief bij de behandeling en eventueel preventie van de depressieve fasen, terwijl het opstellen van een noodplan effectief is bij het voorkomen van nieuwe manieën. We adviseren kinder- en jeugdpsychiaters niet te terughoudend te zijn met het starten van psychofarmaca bij adolescenten met een bipolaire stoornis. Hierbij kan een collega geconsulteerd worden die meer ervaring heeft met deze patiëntenpopulatie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren