Biperideen voor hyperhidrose bij clozapine

Casus

Deze casus beschrijft hyperhidrose, een bijwerking die bij ten minste 1-10% van de patiënten die clozapine gebruiken voorkomt en ernstig invaliderend kan zijn. Hyperhidrose ontstaat mogelijk als gevolg van een agonistische werking van clozapine op een of meer subtypen muscarinereceptoren. Biperideen, een anticholinergicum, vormt mogelijk een goede behandeling voor deze bijwerking. Bij het voorschrijven van de combinatie van clozapine en biperideen moet men echter beducht zijn op een hoog risico op ernstige obstipatie en andere anticholinerge bijwerkingen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel