Bètablokkers voor de behandeling van agressie

Casus

Twee casus worden beschreven waarbij vruchteloze pogingen zijn gedaan om impulsieve agressie met psychofarmaca te behandelen. Uiteindelijk werd een bètablokker gegeven met uitstekend resultaat. Er is echter weinig gecontroleerd onderzoek gedaan naar deze toepassing. Op basis van de bestaande literatuur lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat een bètablokker werkzaam kan zijn bij voortdurende agressie bij allerlei somatische en psychische aandoeningen. Doseringen en contra-indicaties worden kort besproken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel