Geaccrediteerde nascholing
Menu

Beschikbaarheid geneesmiddelen, vanzelfsprekend?

Door op 16-12-2013

Het komt steeds vaker voor dat geneesmiddelen niet beschikbaar zijn, waardoor de levering aan patiënten in gevaar komt.  Het centrale punt waar problemen gemeld worden is KNMP Farmanco (www.farmanco.knmp.nl). Op deze website staat vermeld met welke middelen er een probleem is, hoe lang dat gaat duren en welke oplossingen er mogelijk zijn. In 2012 waren ruim driehonderd geneesmiddelen niet beschikbaar waarvan er tweehonderd tijdelijk niet leverbaar waren en er bijna honderd uit de handel werden genomen. De belangrijkste reden waarom geneesmiddelen steeds minder beschikbaar zijn, is de druk op de prijs van het geneesmiddel om de zorgkosten in Nederland laag te houden. Fabrikanten worden daardoor gedwongen om heel efficiënt te werken en elke productievertraging levert daardoor een tekort op. Voor een oplossing voor patiënten is goed overleg tussen apotheker en voorschrijver cruciaal.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Postma, D.J.
Thema Wisselend
Publicatie 16 december 2013
Editie Psyfar - Jaargang 8 - editie 4 - 2013 | Nummer 4