Geaccrediteerde nascholing
Menu

Benigne etnische neutropenie en clozapine

Door op 01-12-2009

Dit als gevolg van het feit dat hun gemiddelde gezonde bloedwaarden van met name leukocyten en neutrofiele granulocyten lager liggen dan bij blanke autochtonen. Dit verschijnsel wordt in de literatuur benigne etnische neutropenie (ben) genoemd. Of er sprake is van ben is door de psychiater, soms in overleg met de hematoloog, meestal goed te diagnosticeren. Een specifieke anamnese en lichamelijk onderzoek zijn hiervoor noodzakelijk. Bij twijfelgevallen dient aanvullend specialistisch onderzoek van de hematoloog plaats te vinden. Indien men dit diagnostisch beleid volgt zullen minder allochtone patiënten uitgesloten worden van een behandeling met clozapine.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Braakman, M.H.
Thema Bijzondere patiënten
Publicatie 1 december 2009
Editie Psyfar - Jaargang 4 - editie 4 - Nummer 4 - 2009