Geaccrediteerde nascholing
Menu

Behandelopties bij clozapine-geïnduceerde speekselvloed

Een literatuuroverzicht van klinische trials en praktische handreiking

Door op 16-12-2020
  • 00Inleiding
  • 01Pathofysiologie van CIS
  • 02Medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelopties van CIS
  • 03Monitoring van CIS en monitoring van de behandeling
  • 04Behandelalgoritme
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Aandacht voor clozapine-geïnduceerde speekselvloed is belangrijk omdat deze bijwerking vaak optreedt en invaliderend is voor de patiënt. Daarnaast is de pathofysiologie achter deze bijwerking niet geheel opgehelderd, hetgeen een effectieve behandeling bemoeilijkt. Vaak blijkt het objectief kwantificeren van speekselvloed praktisch niet uitvoerbaar. In dit artikel wordt een praktische handreiking beschreven voor de behandeling van clozapine-geïnduceerde speekselvloed op basis van een beknopt literatuuroverzicht met klinische trials en de farmacologische eigenschappen van elke geneesmiddelengroep uit de behandelopties.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Man, W.H.
Thema Bijwerkingen en interacties
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 16 december 2020
Editie Psyfar - Jaargang 15 - editie 4 - 2020 | nummer 4

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel

  • kent u de hypothesen achter de pathofysiologie van clozapine-geïnduceerde speekselvloed en hiermee de mogelijke farmacologische aanknopingspunten voor therapie
  • bent u op de hoogte van de mogelijke behandelopties bij clozapine-geïnduceerde speekselvloed op basis van recente literatuur
  • bent u in staat de mogelijke farmacotherapeutische interventies en relevante eigenschappen van elk middel in overweging te nemen bij een individuele clozapinegebruiker
  • bent u op de hoogte van de mogelijke uitkomstmaten die van belang zijn bij het monitoren van clozapine-geïnduceerde speekselvloed