Geaccrediteerde nascholing
Menu

Behandeling van de manie

Door op 16-03-2018
  • 00Inleiding
  • 01Acute manie
  • 02Preventie van manie
  • 03Aanbevelingen voor de praktijk
  • 04Reacties (0)

Samenvatting

De bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door manische episodes. Psychofarmaca richten zich op de acute behandeling en recidiefpreventie (onderhoudsbehandeling). De huidige Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen adviseert voor de acute behandeling risperidon, olanzapine, haloperidol of quetiapine. Voor minder ernstige manieën kan worden gestart met lithium of valproïnezuur. De meest recente literatuur bevestigt de effectiviteit van deze middelen, maar laat ook een duidelijke rol voor aripiprazol zien. Wat betreft de onderhoudsbehandeling noemt de richtlijn lithium als eerste keus, waarbij een bloedspiegel kan worden gehanteerd tussen de 0,6 en 0,8 mmol/l. Nieuwe onderzoeken laten zien dat patiënten die aripiprazol als additivum gebruiken minder vaak recidiefmanieën ontwikkelen. Aripiprazol als monotherapie in depotvorm blijkt tevens een effectieve onderhoudsbehandeling. Patiënten die ter voorkoming van recidiefepisodes lithium gebruiken, stoppen daarmee minder snel dan antipsychoticagebruikers. Ten slotte zijn er ontwikkelingen in het antipsychoticum asenapine voor behandeling van de manie, dit middel is echter in Nederland (nog) niet geregistreerd voor de bipolaire stoornis.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. M. (Max) de Leeuw,
Thema Wisselend
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 16 maart 2018
Editie Psyfar - Jaargang 13 - editie 1 - 2018 | nummer 1

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel
•    bent u in staat om een (hypo)manische episode bij een bipolaire patiënt medicamenteus te behandelen conform de huidige richtlijn
•    hebt u meer inzicht in de recente literatuur over farmacotherapie van de manische episode
•    hebt u meer precieze kennis over nieuwe medicamenteuze ontwikkelingen in de behandeling van de manie