Geaccrediteerde nascholing
Menu

Behandeling van de bipolaire depressie

Door op 11-09-2017
  • 00Inleiding
  • 01Huidige richtlijn
  • 02Recente literatuur
  • 03Therapietrouw
  • 04Aanbevelingen voor de praktijk
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Depressies komen frequent voor bij de bipolaire stoornis en dat zorgt voor grote lijdensdruk bij deze patiënten. Behandeling van de bipolaire depressie is gecompliceerd vanwege het gevaar op hypomane episodes en een rapid cycling-patroon. Wanneer het risico op een dergelijke transitie is verhoogd, adviseert de huidige richtlijn quetiapine of de combinatie olanzapine en fluoxetine. Andere opties zijn lithium, lamotrigine of valproïnezuur. De meest recente literatuur bevestigt de evidentie voor quetiapine als behandeling van de bipolaire depressie. Daarnaast blijkt ook olanzapinemonotherapie klinisch effectief te zijn, echter superieur hieraan is de combinatie olanzapine en fluoxetine. Er kan alleen met een antidepressivum worden gestart bij patiënten met een bipolaire II-stoornis of als additivum bij een stemmingsstabilisator. Op basis van nieuwe onderzoeken zijn bupropion, sertraline en venlafaxine geschikt voor de bipolaire depressie in deze specifieke groep, hoewel een verhoogd risico voor een omslag van depressie naar hypomanie bij deze middelen blijft bestaan. Lithium is tevens optie, waarbij een dalspiegel van 0,6 millimol per liter volstaat.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. M. (Max) de Leeuw,
Thema Bijzondere indicaties
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 11 september 2017
Editie Psyfar - Jaargang 12 - editie 3 - 2017 | nummer 3

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel

  • bent u in staat om een depressieve episode bij een bipolaire patiënt medicamenteus te behandelen conform de huidige richtlijn
  • hebt u meer inzicht in de recente literatuur over farmacotherapie van de bipolaire depressie
  • hebt u meer precieze kennis over het risico op een omslag naar (hypo)manie tijdens de medicamenteuze behandeling van de bipolaire depressie