Geaccrediteerde nascholing
Menu

Autismespectrumstoornis bij ouderen

 • 00Inleiding
 • 01Autismespectrumstoornis
 • 02Problemen in de informatieverwerking
 • 03Diagnostiek van ASS
 • 04Signalen voor ASS bij ouderen
 • 05Belang van de diagnose en behandeling
 • 06Farmacologische behandeling
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

De aandacht voor autismespectrumstoornis bij ouderen neemt toe, maar toch wordt de aandoening bij ouderen vaak niet herkend. De diagnose autismespectrumstoornis werd bij de huidige ouderen in hun leven veelal niet eerder gesteld. Autismespectrumstoornis is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die gepaard gaat met kwetsbaarheden in het filteren en integreren van informatie, de prikkelverwerking, flexibiliteit, sociale interactie en communicatie. De diagnose biedt nieuwe mogelijkheden om beter te begrijpen waarom het leven is gelopen zoals het is gelopen en te aanvaarden wat nooit was en niet zal komen. Kennis van autismespectrumstoornis biedt ruimte voor een betere bejegening en behandeling van comorbide problematiek.

Dit artikel is een bewerking van het gelijknamige artikel dat eerder in Psyfar vs verscheen (2021;6(3):47-54).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Videler, A.C.
Wilting, R.M.H.J.
Garenfeld, W.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 26 september 2023
Editie Psyfar - Jaargang 18 - editie 2023-3 - 2023 | nummer 3

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel

 • weet u wat een autismespectrumstoornis is en kent u de prevalentie bij ouderen
 • begrijpt u wat de diagnose autismespectrumstoornis voor ouderen en hun naasten kan betekenen
 • kent u de belangrijkste signalen voor de differentiële diagnose autismespectrumstoornis bij ouderen
 • bent u op de hoogte van de onderliggende problemen in de informatieverwerking en de gevolgen ervan op latere leeftijd
 • kunt u ouderen met autismespectrumstoornis passend bejegenen
 • kent u de belangrijkste farmacologische behandelopties voor ouderen met autismespectrumstoornis