sluiten Om www.psyfar.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid

Aripiprazol: injectie voor verlengde werking 1 punt

Hoofdartikel

Bij de behandeling van schizofrenie is therapietrouw aan de medicamenteuze behandeling van groot belang om terugval en opnames in de kliniek te voorkomen. Het inzetten van depotantipsychotica kan bijdragen aan het verbeteren van de therapietrouw. Aan het bestaande arsenaal van depotantipsychotica is onlangs aripiprazoldepot toegevoegd. Aripiprazol is de enige partiële dopamineagonist die als langwerkende injectie beschikbaar is en is geregistreerd voor schizofrenie. Een waardeoordeel geven over de plaats die het aripiprazoldepot inneemt ten opzichte van andere nieuwe depots en de oudere depots wordt bemoeilijkt door het ontbreken van vergelijkende onderzoeken. De verschillen in effectiviteit tussen depotantipsychotica lijken klein. De voornaamste verschillen zijn te vinden in het bijwerkingenprofiel, het metabolisme door cytochroom P450-enzymen en een aantal praktische aspecten ten aanzien van het gebruiksgemak. In dit artikel wordt een aantal aanbevelingen gedaan die de keuze voor een bepaald type depotantipsychoticum kunnen vereenvoudigen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel

Inloggen