Geaccrediteerde nascholing
Menu

Aripiprazol: injectie voor verlengde werking

Door op 08-09-2015
 • 00Inleiding
 • 01
  Aripiprazol als langwerkend depot
 • 02Plaatsbepaling van aripiprazoldepot
 • 03Aanbevelingen en conclusie
 • 04Reacties (0)

Samenvatting

Bij de behandeling van schizofrenie is therapietrouw aan de medicamenteuze behandeling van groot belang om terugval en opnames in de kliniek te voorkomen. Het inzetten van depotantipsychotica kan bijdragen aan het verbeteren van de therapietrouw. Aan het bestaande arsenaal van depotantipsychotica is onlangs aripiprazoldepot toegevoegd. Aripiprazol is de enige partiële dopamineagonist die als langwerkende injectie beschikbaar is en is geregistreerd voor schizofrenie. Een waardeoordeel geven over de plaats die het aripiprazoldepot inneemt ten opzichte van andere nieuwe depots en de oudere depots wordt bemoeilijkt door het ontbreken van vergelijkende onderzoeken. De verschillen in effectiviteit tussen depotantipsychotica lijken klein. De voornaamste verschillen zijn te vinden in het bijwerkingenprofiel, het metabolisme door cytochroom P450-enzymen en een aantal praktische aspecten ten aanzien van het gebruiksgemak. In dit artikel wordt een aantal aanbevelingen gedaan die de keuze voor een bepaald type depotantipsychoticum kunnen vereenvoudigen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Groothedde-Kuyvenhoven, M.M.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 8 september 2015
Editie Psyfar - Jaargang 10 - editie 3 - 2015 | nummer 3

Leerdoelen

Na bestudering van dit artikel

 • bent u op de hoogte van de belangrijkste eigenschappen van het depotpreparaat van aripiprazol
 • weet u waarmee u rekening moet houden wanneer u uw patiënt instelt op aripiprazoldepot
 • hebt u inzicht in de mate van evidence die de plaats van aripiprazoldepot ten opzichte van andere depotantipsychotica in de behandeling van schizofrenie bepaalt
 • kunt u op basis van een aantal aanbevelingen eenvoudiger een keuze maken voor een depotantipsychoticum