Geaccrediteerde nascholing
Menu

Antipsychoticageïnduceerde hyperprolactinemie en de invloed op het botmetabolisme

Bij een recent onderzoek ontwikkelde ongeveer 50% van de jongens die met een potentieel prolactineverhogend antipsychoticum behandeld werden, hyperprolactinemie. Van die jongens had 30% een seksuele functiestoornis en 10% een klinisch relevante verminderde botdichtheid. Als groep hadden de jongens met antipsychoticageïnduceerde hyperprolactinemie een verlaagde testosteronspiegel en een verlaagde volumetrische botdichtheid ten opzichte van de groep met antipsychoticagebruik zonder hyperprolactinemie. De jongens met een verlaagd testosteron en/of een verminderde volumetrische botdichtheid rapporteerden geen prolactinegerelateerde bijwerkingen. Het is niet te zeggen of een verlaagde testosteronspiegel leidt tot klinische consequenties als een verstoorde seksuele ontwikkeling of een verstoorde puberteitsontwikkeling. Ook is niet duidelijk of de verminderde botdichtheid zal leiden tot een verminderde aanleg van de piekbotmassa en daarmee samenhangende grotere kans op osteoporose en fracturen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren