Geaccrediteerde nascholing
Menu

Antipsychotica tijdens zwangerschap en postpartum

Casus

Zwangerschap bij vrouwen met schizofrenie komt regelmatig voor. Die zwangerschappen worden om diverse redenen ingeschat als risicovol voor moeder en (ongeboren) kind. Het is belangrijk om tijdens en na de zwangerschap de psychose zo goed mogelijk te voorkomen of te behandelen. Meestal zijn daarbij antipsychotica nodig. Als dat zo is, moet men een keuze maken: doorgaan met het dan voorgeschreven medicijn of switchen naar een ander antipsychoticum, met een gunstiger profiel als het gaat om aspecten als teratogeniteit, voor de zwangerschap complicerende bijwerkingen, neonatale toxiciteit, voorkomen van een postpartumpsychose en lactatie. De beschikbare gegevens met betrekking tot deze aspecten over antipsychotica worden besproken. Het advies over antipsychoticagebruik vóór, tijdens of na de zwangerschap zal gebaseerd moeten worden op een weging van het belang van alle genoemde aspecten en de kans op een (recidief) psychose, voor elke patiënt individueel.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Downloads bij dit artikel