Geaccrediteerde nascholing
Menu

Antipsychotica tijdens zwangerschap en postpartum

Zwangerschap bij vrouwen met schizofrenie komt regelmatig voor. Die zwangerschappen worden om diverse redenen ingeschat als risicovol voor moeder en (ongeboren) kind. Het is belangrijk om tijdens en na de zwangerschap de psychose zo goed mogelijk te voorkomen of te behandelen. Meestal zijn daarbij antipsychotica nodig. Als dat zo is, moet men een keuze maken: doorgaan met het dan voorgeschreven medicijn of switchen naar een ander antipsychoticum, met een gunstiger profiel als het gaat om aspecten als teratogeniteit, voor de zwangerschap complicerende bijwerkingen, neonatale toxiciteit, voorkomen van een postpartumpsychose en lactatie. De beschikbare gegevens met betrekking tot deze aspecten over antipsychotica worden besproken. Het advies over antipsychoticagebruik vóór, tijdens of na de zwangerschap zal gebaseerd moeten worden op een weging van het belang van alle genoemde aspecten en de kans op een (recidief) psychose, voor elke patiënt individueel.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs E.R. (Rob) Heerdink
Dr. J.P.A.M. (Jan) Bogers,
Thema Casus
Publicatie 24 maart 2009
Editie Psyfar - Jaargang 4 - editie 1 - Nummer 1 - 2009