Geaccrediteerde nascholing
Menu

Antipsychotica, overgewicht en metabole afwijkingen bij kinderen en jeugdigen

Als behandeling met antipsychotica bij kinderen en jeugdigen wordt geïndiceerd, vraagt dit vooraf om screening op risicofactoren. Bij de start en tijdens de behandeling zijn systematische effectevaluatie en monitoring van een aantal lichamelijke parameters noodzakelijk. In dit artikel wordt de recente literatuur besproken betreffende het effect van antipsychotica op het gewicht en metabolisme bij minderjarigen en voorzorgen hieromtrent. Het betreft veelal buitenlands kortetermijn-evaluatieonderzoek en aanbevolen beleid dat niet zonder meer in Nederland toepasbaar is. Een Nederlandse richtlijn voor screening en monitoring bij deze doelgroep ontbreekt. Via het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een lokaal (bij Accare) ontwikkelde richtlijn beschikbaar. Wij bespreken hoe wij deze richtlijn voor ons dagelijks werk gedeeltelijk hebben aangepast. De basis voor de aanpassingen vormen het beschikbaar onderzoek, eigen praktijkervaringen en professionele overwegingen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren