Geaccrediteerde nascholing
Menu

Antipsychotica en seksuele bijwerkingen

 • 00Inleiding
 • 01Vragen naar seksuele bijwerkingen
 • 02Prevalentie van seksuele bijwerkingen bij antipsychoticagebruik
 • 03Typen seksuele disfunctie bij patiënten met schizofrenie
 • 04Farmacologische mechanismen van seksuele bijwerkingen van antipsychotica
 • 05Behandelstrategieën voor seksuele bijwerkingen van antipsychotica
 • 06Conclusie
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Seksuele bijwerkingen komen frequent voor bij het gebruik van psychofarmaca, waaronder antipsychotica. Seksuele bijwerkingen zijn geassocieerd met een verminderde kwaliteit van leven en afgenomen therapietrouw. Het is belangrijk dat behandelaars actief vragen naar seksuele bijwerkingen en samen met de patiënt de last overwegen. De kans op seksuele bijwerkingen verschilt per antipsychoticum, afhankelijk van de farmacologische eigenschappen. Bij het ontstaan van seksuele bijwerkingen spelen onder andere de mate van dopamineantagonisme, prolactineverhoging en alfa-1-receptorantagonisme een rol. Seksuele disfunctie komt frequent voor bij patiënten die risperidon en oudere antipsychotica gebruiken, terwijl het minder vaak voorkomt bij gebruik van clozapine, olanzapine, quetiapine en aripiprazol. Qua behandelstrategieën bij seksuele bijwerkingen kan in de eerste plaats dosisverlaging of het switchen naar een antipsychoticum met minder kans op seksuele bijwerkingen worden overwogen. Als dit niet effectief is, kan ook het toevoegen van een dopamineagonist, aripiprazol of een fosfodi-esteraseremmer een gunstig effect hebben.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs M.K. (Marrit) de Boer
dr. H. (Rikus) Knegtering,
Thema Bijzondere bijwerkingen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 juni 2015
Editie Psyfar - Jaargang 10 - editie 2 - 2015 | nummer 2

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel weet u

 • dat seksuele bijwerkingen bij antipsychotica veel voorkomen
 • welke fasen van seksueel functioneren beïnvloed kunnen worden door antipsychotica
 • dat seksuele bijwerkingen de therapietrouw en kwaliteit van leven negatief beïnvloeden
 • waarom het belangrijk is dat behandelaars actief vragen naar seksuele bijwerkingen en hoe dit gedaan kan worden
 • wat de belangrijkste farmacologische mechanismen zijn waardoor seksuele bijwerkingen ontstaan
 • welke behandelstrategieën beschikbaar zijn voor seksuele bijwerkingen van antipsychotica