Geaccrediteerde nascholing
Menu

Antipsychotica bij de ziekte van Parkinson

Door op 01-09-2006

Neuropsychiatrische symptomen zoals depressie, cognitieve stoornissen en psychose komen vaak voor bij patiënten met een vergevorderde ziekte van Parkinson. Ze zijn enerzijds te verklaren uit het ziekteproces zelf, maar anderzijds gaat de klassieke antiparkinsonmedicatie deze neuropsychiatrische symptomen verder negatief beïnvloeden. Het vermijden en het behandelen van psychotische verschijnselen bij
parkinsonpatiënten is een zware opgave. Enerzijds kan de antiparkinsonmedicatie, onontbeerlijk voor de patiënt, de psychotische verschijnselen uitlokken en/of verergeren, en anderzijds moeten we zeer voorzichtig zijn met het gebruik van de oude antipsychotische medicatie, omdat deze het motorisch ‘extrapiramidaal’ parkinsonsyndroom kunnen doen toenemen. Sommige nieuwe antipsychotica en clozapine zijn mogelijk beter bruikbaar.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Flamez, A.
Thema Kinetiek en metabolisme
Publicatie 1 september 2006
Editie Psyfar - Jaargang 1 - editie 3 - Nummer 3 - 2006