Geaccrediteerde nascholing
Menu

Antipsychotica bij de behandeling van gedragsmatige en psychiatrische stoornissen bij dementie

Door op 01-06-2006

Nieuwe antipsychotica vertonen een matig tot goed effect bij de behandeling van BPSD (Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia). Terwijl de eerste klinische studies, die de doeltreffendheid en veiligheid van nieuwe antipsychotica bij dementie evalueerden, zich richtten op BPSD in het algemeen, includeerden recentere studies patiënten met BPSD en agressie en patiënten met PAD (Psychotic Alzheimer Disease). Het opstarten van nieuwe antipsychotica dient uiteraard te geschieden op individuele basis en dient rekening te houden met hun mogelijke bijwerkingen. Farmacologische behandeling van BPSD is echter gerechtvaardigd wanneer er op de voorgrond tredende symptomen zijn van psychose, agressie en agitatie die leiden tot significante ziekte, lijden en potentieel gevaar voor patiënten en/of zorgverleners. Nieuwe antipsychotica genieten de voorkeur aangezien ze een
gunstiger veiligheidsprofiel hebben dan oude antipsychotica met betrekking tot onder meer sedatie, tardieve dyskinesie, extrapiramidale symptomen, anticholinerge effecten en cognitie. De nieuwe antipsychotica hebben in de behandeling van BPSD een doeltreffendheid die vergelijkbaar met of beter is dan die van de oude antipsychotica.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Deyn, P.P. de
Thema Hoofdartikel
Publicatie 1 juni 2006
Editie Psyfar - Jaargang 1 - editie 2 - Nummer 2 - 2006