Geaccrediteerde nascholing
Menu

Antipsychiotica bij kinderen en jeugdigen met eerste psychose

Door op 08-06-2009

Psychosen in de adolescentie zijn doorgaans ernstige beelden die gepaard gaan met slecht premorbide functioneren, slechte prognose en slechtere respons op antipsychotica in vergelijking met volwassenen. Nieuwe antipsychotica bieden minder voordelen ten opzichte van oude middelen dan aanvankelijk gesuggereerd is. Het effect van nieuwe antipsychotica op positieve symptomen is onomstreden, maar het effect op negatieve en neurocognitieve verschijnselen is bescheiden of afwezig. In de onderhoudsbehandeling met nieuwe middelen treedt wellicht minder terugval op. Clozapine heeft ook bij jongeren een aangetoonde werking bij therapieresistente psychosen. De plaats van quetiapine en aripiprazol is nog onzeker. Extrapiramidale symptomen, het metabool syndroom en gewichtstoename treden bij minderjarigen vaker en heviger op dan bij volwassenen. Er is reden om antipsychotica na een (eerste) psychose lange tijd te geven, maar we weten weinig over langetermijneffecten ervan op het zich ontwikkelende brein.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Mart Eussen
Faber, G.
Thema Hoofdartikel
Publicatie 8 juni 2009
Editie Psyfar - Jaargang 4 - editie 2 - Nummer 2 - 2009