Antibiomanie, een acute manische psychose na het gebruik van antibiotica

Casus

Aan de hand van een casus van een 53-jarige man, die wordt behandeld in verband met erysipelas, wordt een recidief maniform beeld beschreven dat zeer waarschijnlijk is ontstaan door het gebruik van twee antibiotica uit verschillende groepen. Na het staken van de antibiotica trad een volledige remissie op van zijn psychiatrische toestandsbeeld.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel