Geaccrediteerde nascholing
Menu

Alcohol en ouderen

Potentieel leidt veroudering tot verhoging van het aantal risicofactoren voor het ontwikkelen van een alcoholprobleem. Alcoholproblematiek wordt bij ouderen slecht herkend en onderbehandeld. Bij ouderen is in tegenstelling tot bij volwassenen weinig onderzoek gedaan naar de behandeling van alcoholproblemen. Een uitzondering is de kortdurende interventie in de eerste lijn waarvan de effectiviteit is aangetoond bij ouderen. Veel winst is te behalen door ouderen regelmatig te screenen op alcoholmisbruik en door tijdig interventies uit te voeren. Behandeling dient gericht te zijn op het behandelen van zowel het alcoholprobleem als de psychiatrische en somatische comorbiditeit. Therapietrouw is het grootst bij een geïntegreerde behandeling in de eerste lijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Schoonbrood, D.F.M.E.
Dr. R.M. (Rob) Kok,
Thema Ouderen
Publicatie 17 maart 2011
Editie Psyfar - Jaargang 6 - editie 1 - Nummer 1 - 2011