Geaccrediteerde nascholing
Menu

Afbouw van antipsychotica gebruikt voor gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking

Door op 16-12-2013

Het is bekend dat antipsychotica frequent, vaak langdurig en off-label worden voorgeschreven aan mensen met een verstandelijke beperking. In onderzoek (n = 2373) vonden we een prevalentie van 32% (n = 763), een duur van gebruik > 10 jaar bij 80% en gebruik voor gedragsproblemen bij 58%. Mensen met een verstandelijke beperking zijn gevoeliger voor bijwerkingen door de aanwezigheid van risicofactoren voor met antipsychoticagebruik geassocieerde gezondheidsrisico’s. In vervolgonderzoek bij gebruikers van antipsychotica met de indicatie gedragsproblemen (n = 98) vonden we bij 45% overgewicht of obesitas, bij 46% extrapiramidale en bij 83% autonome verschijnselen. Afbouw van antipsychotica gaf geen aanleiding tot verslechtering in gedragsmatig functioneren en had een gunstig effect op metabole uitkomsten. Volledige afbouw lukte bij 44% (n = 43) van de deelnemers; bij follow-up na 12 weken gebruikte 37% (n = 36) nog steeds geen antipsychotica. Er zijn aanwijzingen gevonden voor een verband tussen de ernst van gedragsmatig disfunctioneren en de ernst van extrapiramidale en autonome verschijnselen. Afbouw kan plaatsvinden in een relatief kort tijdsbestek van drie à vier maanden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kuijper, G. de
Thema Hoofdartikel
Publicatie 16 december 2013
Editie Psyfar - Jaargang 8 - editie 4 - 2013 | Nummer 4