Geaccrediteerde nascholing
Menu

ADHD, slaapproblemen en de rol van L-theanine

ADHD is een veelvoorkomende neuropsychiatrische stoornis bij kinderen, die vaak gepaard gaat met slaapproblemen. Omdat het niet altijd gemakkelijk is om vast te stellen of de slaapproblemen deel uitmaken van het beeld of oorzakelijk bijdragen aan de ADHD-verschijnselen of bijvoorbeeld gevolg zijn van ADHD-medicatie, is het belangrijk om hier in de behandeling aandacht voor te hebben. Naast slaaphygiënische interventies is slaapherstellende medicamenteuze behandeling geregeld onderwerp van gesprek. Vaak wordt hierbij door betrokkenen de voorkeur uitgesproken voor ‘natuurlijke’ alternatieven. In een recente systematische review uit 2013 wordt L-theanine genoemd als potentieel middel voor de behandeling van slaapproblemen bij ADHD. De wetenschappelijke onderbouwing hiervoor is echter beperkt. In 2011 is een onderzoek gedaan naar de effecten van L-theanine op de slaap bij kinderen met ADHD. L-theanine bleek uiteindelijk een positief effect te hebben op de slaapefficiëntie maar niet op de inslaaptijd en de slaapduur. De mogelijke effecten op de ADHD-symptomen zijn niet onderzocht. Concluderend is er weinig wetenschappelijke onderbouwing voor de behandeling van slaapproblemen bij ADHD. Er is meer onderzoek nodig naar de potentiële werking en bijwerkingen van L-theanine en naar de behandeling van slaapproblemen bij kinderen met ADHD in het algemeen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

  • bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken betreffende de behandeling van slaapproblemen bij kinderen met ADHD
  • weet u welke rol L-theanine heeft in de behandeling van ADHD en slaapproblemen
  • bent u in staat afwegingen te maken ten aanzien van het eventueel voorschrijven van L-theanine bij de behandeling van slaapproblemen bij kinderen met ADHD