Geaccrediteerde nascholing
Menu

ADHD-medicatiegebruik, ongelukken en drugs

 • 00Inleiding
 • 01Toename gebruik van ADHD-medicatie
 • 02Verandering in patronen ADHD-medicatiegebruik
 • 03Etnisch bepaalde verschillen ADHD-medicatiegebruik
 • 04Korte- en langetermijneffecten met betrekking tot letselrisico en drugsgebruik
 • 05Implicaties voor de praktijk
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

Tussen 2001 en 2006 is in Nederland aanzienlijke toename van het eerste gebruik van ADHD-medicatie te zien, vooral bij 6- tot 12-jarige jongens. Sinds het beschikbaar komen van methylfenidaat met verlengde afgifte en atomoxetine is sprake van meer gebruik door combinatie van twee ADHD-medicijnen en minder stopzetting door overstap naar ander ADHD-medicijn. Etnische achtergrond blijkt van invloed op het eerste gebruik en het continueren van ADHD-medicatie. Staken van ADHD-medicatie binnen vijf jaar na de diagnosedatum komt vaker voor bij Marokkaanse en Turkse jongeren met ADHD; een nog hoger percentage van hen begint er zelfs nooit mee. Het toegenomen risico op ongelukken neemt door medicamenteuze behandeling van ADHD mogelijk af. Van den Ban en collega’s vonden dat stimulantiagebruik ooit een verhoogd risico geeft op gebruik van drugs, met name cannabis, bij volwassenen met de diagnose ADHD in de kindertijd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. E.F. (Els) van den Ban,
E.R. (Rob) Heerdink
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 8 december 2014
Editie Psyfar - Jaargang 9 - editie 4 - 2014 | nummer 4

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel bent u zich ervan bewust:

 • dat bij de medicamenteuze behandeling van ADHD de behoefte bestaat aan keuzemogelijkheden tussen verschillende kort- en langwerkende preparaten
 • dat de duur van het gebruik van ADHD-medicatie kan toenemen als verschillende kort- of langwerkende ADHD-medicamenten worden gebruikt, naast dan wel na elkaar
 • dat er aanwijzingen zijn dat het gebruik van ADHD-medicatie verschilt per etnische patiëntengroep
 • dat ADHD-medicatie het risico op ongelukken waarvoor ziekenhuisopname nodig is, kan verlagen
 • dat uitkomsten van onderzoeken naar het effect van stimulantia op verslaving/drugsgebruik bij ADHD over het algemeen laten zien dat er geen verhoogd risico op verslaving is maar mogelijk ook geen beschermend effect
 • dat bij recent Nederlands onderzoek een hoger risico op drugsgebruik, met name cannabisgebruik, voorkwam bij volwassen die als jongere ooit een ADHD-diagnose kregen bij stimulantiagebruik