Geaccrediteerde nascholing
Menu

Wolf, P.J. de

Huidige functies
Ziekenhuisapotheker Apotheek Haagse Ziekenhuizen locatie Rivierduinen

Hoogste opleiding, promotie
Apothekersexamen in 1991

Klinische en/of onderzoekinteressen
Psychiatrie en farmacologie

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben
- Geneesmiddelencommissie Rivierduinen: lid
- SIG Psychiatrie Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar
Servier: Klankbordgroep ziekenhuisapothekers voor de introductie van Valdoxan (2010)

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar
Geen