Geaccrediteerde nascholing
Menu

Winter, R.F.P. de

R.F.P. (Remco) de Winter

Huidige functies:
Psychiater, hoofd zorg en stagecoördinator sociale en spoedeisende psychiatrie van het Bureau 24-uurszorg (‘crisisdienst’) Den Haag.
Hij is sinds 2011 de Nederlandse vertegenwoordiger voor de International Association for Suicide Prevention (IASP)

Hoogste opleiding, promotie:
Gepromoveerd in 2009 bij de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Leiden op het onderwerp dimensionele diagnostiek van depressie met het proefschrift getiteld “Towards an improvement of the differentiation of depressive disorders”. Daarbij en aansluitend verricht hij onderzoek op het gebied van de acute psychiatrie en suïcidaliteit.

Klinische en/of onderzoekinteressen:
- Suïcidaal gedrag, kenmerken bij en van suïcide;
- Dimensionele diagnostiek;
- Vasopressinerge mechanisme bij depressive stoornissen;
- Acute psychiatrie;
- Terugdringen dwang en drang.

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben:
Geen

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar:
Geen

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar:
Geen

Overige professionele activiteiten:
o.a. Redactielid bij Accredidact