Geaccrediteerde nascholing
Menu

Vossenberg, P.

Huidige functies: verslavingsarts

Hoogste opleiding, promotie: verslavingsarts KNMG; Arts Maatschappij en Gezondheid

Klinische en/of onderzoeksinteressen: verslavingszorg, met name behandeling van opiaatverslavingen

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen: lid Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (voorzitter); lid landelijke taakgroep Gepast gebruik van opioïden

Opdrachtgever, sponsor, betalende instanties: E-wise: e-learning tbv apothekers over opioïden; T/m begin 2018: lid adviesraad Indivior (tbv scholingen); Auteur hoofdstuk “Opiaten” in: Farmacotherapie bij Verslaving

Overig:  Actief betrokken bij tot stand komen van: Multidisciplinaire richtlijn Opiaatverslaving; Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling (RIOB); Zorgstandaard “Opiaatverslaving”; Zorgstandaard “Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving”; Multidisciplinaire richtlijn; Stoornissen in het gebruik van cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy, GHB en benzodiazepines