Geaccrediteerde nascholing
Menu

Verwijk, E.

Huidige functies:
- Klinisch Neuropsycholoog, Amsterdam UMC;
- Universitair docent, Universiteit van Amsterdam.

Hoogste opleiding, promotie: gepromoveerd in 2015

Klinische en/of onderzoekinteressen:
- slaapstoornissen;
- bewustzijnsstoornissen;
- (psychotische) depressies;
- circadiane ritmiek;
- invasieve neurostimulatie behandelingen (ECT en DBS) en hun invloed op cognitief functioneren.

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: 
geen. 

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar:  
geen. 

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: 
geen.