Geaccrediteerde nascholing
Menu

Verwey, B.

Bas Verwey

Huidige functies:
Psychiater, Rijnstate Arnhem

Hoogste opleiding, promotie:
Promotie, Leiden,1 februari 2007 op het proefschrift Don’t forget. Contributions to the assessment and management of suicide attempters in the general hospital.

Klinische en/of onderzoekinteressen:
Suïcidaal gedrag, elektroconvulsietherapie, katatonie, ziekenhuispsychiatrie.

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben:
Lid Bestuur Afdeling Consultatieve en Ziekenhuispsychiatrie (ACZP)
Coördinator Werkgroep ECT Nederland (WEN).

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar:
Geen

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar:
Geen

Overige professionele activiteiten o.a.:
Was lid van werkgroep Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag