Geaccrediteerde nascholing
Menu

Velde, N. van der,

Nathalie van der Velde

Staflid afdeling Geriatrie AMC; Opleider ouderengeneeskunde AMC; Programmaleider Aging & Later Life, Amsterdam Public Health research institute

Hoogste opleiding: Opleiding tot arts afgerond in 2001 (UvA); internist-geriater in 2010 (Erasmus MC); gepromoveerd 2007 ‘Falls in old age: pills, the heart and beyond’

Klinische en/of onderzoekinteressen: Valpreventie, in het bijzonder medicatie en cardiovasculair gerelateerde oorzaken van vallen

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben: Voorzitter update richtlijn valpreventie bij ouderen; Voorzitter Landelijk netwerk valklinieken; Voorzitter EU werkgroep Valrisico verhogende medicatie; Lid werkgroep wetenschap NVKG; Lid werkgroep wetenschap NIV

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar: Leids Universitair Congresbureau; Beroepsvereniging Vallen, Fracturen & Osteoporose; Regionale opleiding specialisten ouderengeneeskunde Leiden; Landelijk Valsymposium; Bureau_Prevents; Two Hands Events; British Geriatrics Society; IWO

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar: Onderzoek naar afbouwen van (psycho)farmaca; ZonMW, goed gebruik geneesmiddelen en Amsterdams Universitairfonds