Geaccrediteerde nascholing
Menu

Touw, D.J.

Dr. D(aan) J. Touw

Huidige functies:
Ziekenhuisapotheker
Hoofd klinisch farmaceutisch en toxicologisch Laboratorium, Apotheek Haagse Ziekenhuizen, Den Haag

Hoogste opleiding, promotie:
Doctoraalopleiding Farmacie RUL
Apothekersexamen
Opleiding Klinisch Farmacoloog
Gepromoveerd

Klinische en/of onderzoekinteressen:
Farmacokinetiek van geneesmiddelen
Farmacogenetica

Alle lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben:
Lid Medische Staf HagaZiekenhuis
Voorzitter Calamiteitencommissie HagaZiekenhuis
Lid Commissie Patientveiligheid HagaZiekenhuis
Lid METC ZuidWestHolland
Lid bestuur Stichting Kwaliteitsbewaking Medisch Laboratoriumonderzoek (SKML)
Secretaris bestuur Sectie Kwaliteitsbewaking Klinische Geneesmiddelenanalyse en Toxicologie (KKGT) van de SKML
Lid Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
Lid Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKF&B)
Lid BelTox
Adviseur Geneesmiddelen Bulletin (GeBu)
Lid International Association for Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology (IATDMCT)
Lid European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT)
Lid European Cystic Fibrosis Society
Editor Journal of Cystic Fibrosis
Honorary editor Clinical Pharmacokinetics
Raad voor de Accreditatie (RvA): vakdeskundige toxicologie en vakdeskundige farmaceutisch onderzoek
Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing van het Laboratoriumonderzoek op het gebied van de Gezondheidszorg (CCKL): teamleider en vakdeskundige
Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN): lid waterkwaliteitscommissie
Europese farmacopee: lid expertgroep Farmaceutische wateren
Europese farmacopee: lid expertgroep Dialyse
Voorzitter NVZA special interest Group nefrologie
Lid KNMP/WINAp werkgroep farmacogenetica
Lid KNMP/WINAp werkgroep verminderde nierfunctie
Voorzitter KNMP/NVKC/NHG deskundigengroep uitwisseling laboratoriumgegevens
Lid NVZA/NVIC/NVKF&B expertgroep toxicologie

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar:
Geen

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar:
Geen

Evt. verdere mededelingen over de professionele activiteiten die u relevant acht voor de lezers van Psyfar:
Geen