Geaccrediteerde nascholing
Menu

Tinga, N.J.

N.J. Tinga (Niels)

Huidige functies
Psychiater

Hoogste opleiding, promotie
Opleiding tot psychiater NVvP, opleidingslid NvGP

Klinische en/of onderzoekinteressen
Dagklinische behandeling persoonlijkheidsstoornissen

Alle lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben
Geen

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben, afgelopen drie jaar
Geen

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar
Geen