Geaccrediteerde nascholing
Menu

Tanghe, A.J.

  CURRICULUM VITAE

 Arnoud Jozef TANGHE, Diamantslijpersstraat 7/0201, 8000 Brugge

 geboren te Brugge 08-12-1941

 afgestudeerd aan de K.U.Leuven (België) 1968 als arts

 opleiding in de psychiatrie en in de neurologie:
 - vanaf 1 september 1968 gedurende 18 maanden klinische psychiatrie o.l.v. dr. J. Vereecken aan de Ursulakliniek te Wassenaar.
 - vanaf 1 maart 1970 gedurende 10 maanden full-time en daarna geduren¬de 8 maanden part-time o.l.v. dr. J. Vereecken in het Psychiatrisch Ziekenhuis "Sancta Maria" te Noordwijkerhout.
 - vanaf 1 januari 1971 gedurende 8 maanden part-time en daarna gedu¬rende 4 maanden full-time o.l.v. prof.dr. J. Van Londen, sociale psychiatrie aan de G.G. en G.D. in Den Haag.
 - vanaf 1 januari 1972 tot eind juni 1972 opleiding neurologie o.l.v. dr. J. Roussel en dr. Dehaene aan het Sint-Janshospitaal te Brugge.

 erkend als neuropsychiater juni 1972

 in het kader van vervolgopleiding werkzaam gedurende 6 maanden te Vlissingen alwaar verdere neurologische opleiding werd bijgeschaafd (o.a. E.E.G.)

 ondertussen als zenuwarts werkzaam op de afdeling neurologie en psychi¬atrie in het Sint-Antoniusziekenhuis te Oostburg gedurende anderhalf jaar

 gestart in het Sint-Lucasziekenhuis te Brugge op de PAAZ-afdeling vanaf december 1972 tot eind maart 1981 in samenwerking met dr. F. Bruynoog¬he

 vanaf 01-07-74 benoemd tot adjunct-geneesheer aan het psychiatrisch centrum te Beernem. Deze activiteit werd stopgezet op 01-04-84. Onder¬tussen werkzaam in het Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis, Spaanse Loskaai 1 te 8000 Brugge, vanaf 01-04-81.

 01-04-84 Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis: uitbouw en stichting PAAZ-afdeling 30 bedden, realisatie van 30 bedden psychosomatiek, creatie van 15 bedden psychogeriatrie nu uitgebreid vanaf 01-09-94 tot 30 bedden, uitbouw van infuusdagbehandeling 7 bedden.

 Stichter en hoofgeneesheer Groepspraktijk voor Psychotherapie, Biologi¬sche psychia¬trie en Cotherapie, Malehoeklaan 13, 8310 Sint-Kruis (Brug¬ge) met bezetting van 3 neuropsychiaters, 2 psychiaters, 1 inter¬niste met specialisatie psychoso¬matiek, 2 full-time genees¬heer-specia¬listen-in-opleiding, 2 psy¬cholo¬gen-psychothera¬peuten, 1 priester-psychothera¬peut (hypno¬therapie - existentiële therapie).
 Onderzoeksmogelijkheden: labo, E.E.G., E.C.G. en echo¬grafie.

 Hoofdgeneesheer van de Groepspraktijk voor Biologische Psychiatrie en Psychotherapie (G.B.P.), Braamdijk 1, 4525 LG Retranchement (Neder¬land), gestart in september 1991.
 Nu uitgebouwd tot groepspraktijk met 4 psychiaters, 2 psychologen-psychotherapeuten, 1 deeltijds geneesheer-specialist-in-opleiding vanuit de Malehoek.

 Een derde luik van mijn werk is, samen met een assistent-in-opleiding, de behandeling in het Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis van de cliënten uit de ambulante groepspraktijken die opname nodig hebben, zowel vanuit Nederland als België

 Voorzitter van de overkoepelende V.Z.W. Sincfael, Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (RCGG)

   Vanaf 2007 fulltime werkzaam in de twee Groepspraktijken PBC,
   Malehoeklaan 13, 8310 Sint-Kruis (Brugge)en in GBP, Lange Wolstraat 6 te
 2524 CA Sluis (Nederland).
   
 Naast vele publicaties auteur van volgende boeken:
 A. Tanghe, P. Vanhaeren, J. Steeman, T. Scheire, Als je door de bomen het bos niet meer ziet - Naar een nieuwe visie in de geeste¬lijke gezondheidszorg. Lannoo Tielt 1987.

 A. Tanghe, J. Steeman, P. Vanhaeren, Weemoed en Verdriet, Achtergronden en behandeling van depressie, Acco Leuven-Amersfoort 1987, derde druk 1992.

 A. Tanghe e.a., Mijn lichaam is ook maar een mens - psychosomatiek - Acco Leuven-Amersfoort 1988.

 A. Tanghe, G. van Renynghe de Voxvrie, J. Spincemaille, J. Steeman, Dexamethason suppressietest - Biologische state marker bij depressie - Biologische psychiatrie en depressie. Acco Leuven-Amersfoort 1988

 A. Tanghe, G. van Renynghe de Voxvrie, J. Spincemaille, J. Steeman, Dexamethason suppressietest - biologische state marker bij depressie - Biologische psychiatrie en depressie. Acco Leuven-Amersfoort. Engelse vertaling 1990.

 A. Tanghe, J. Steeman, P. Vanhaeren, Tussen wanhoop en euforie, Garant Leuven-Apeldoorn, 1991.

 A. Tanghe, P. Vanhaeren, Er is iets dat gebeurt, over stemmingsziek¬ten, Garant Leuven-Apeldoorn, tweede druk 1993

 A. Tanghe, P. Vanhaeren, Anders. Geestelijke gezondheidszorg. Deel 1: diagnose, Garant Leuven-Apeldoorn, 1996.

 A. Tanghe, P. Vanhaeren & T. Scheire, Anders. Geestelijke gezondheids¬zorg. Deel 2: Globale behandeling, psychosomatiek - zingeving - psycho¬therapie - psychofarmaca, Garant Leuven-Apeldoorn, 1997

 A. Tanghe, P. Vanhaeren, Anders. Geestelijke gezondheidszorg. Deel 3: Specifieke behandelingen, Garant Leuven-Apeldoorn, 1998
 
 PUBLICATIES


1. Publicaties:

 A.J. Tanghe en J.L.Th.M. Vereecken, Quelques expériences avec un nouveau neuroleptique, le benperidol. - L´Encéphale, n 5, 1970, p. 479-485.

 A. Tanghe, Depotneuroleptica, vooruitgang in de behandeling van defect¬schizofrenie? Lezing 1971 voor de stafartsen, verpleegkundigen in het psychiatrisch centrum Sancta Maria in Noordwijkerhout. Gepubliceerd.

 A. Tanghe en M. Vereecken, Clinical and Ergotherapeutic Evaluation of Fluspirilene (R 6218), a long-acting injectable neuroleptic, in chronic psychotic patients. - Psychiat. Neurol. Neurosurg., 74 (1971), 379-389.

 M. Vereecken en A. Tanghe, Fluspirilene and Pipothiazine Udecylenate, Two long-acting injectable neuroleptics. A double-blind controlled trial in residual schizophrenia. Psychiat. Neurol. Neurosurg. (Amst.), 74 (1972), 117-127.

 A. Tanghe en M. Vereecken, Fluspirilene, an injectable, and penfluri¬dol, an oral-acting neuroleptic. Acta Psychiatrica Scandinavica 48, 315-331, 1972.

 H. Huygens, M. Vereecken en A. Tanghe, Dexetimide (R 16 4 70) in the control of neuroleptic-induced extrapyramid side-effects - Its prophy¬lactic value and duration of action. Psychiat. Neurol. Neurosurg. (Amst.) 76 (1973) 251-259.

 F. Bruynooghe en A.J. Tanghe, Piracetam bij acuut hypoxemisch hersen¬lijden. - Casuïstische mededeling - Med. Tijdschrift voor Psychiatrie, 1975, 592-595.

 A. Tanghe, A retrospective evaluation of long-term fluspirilene (Imap) treatment. - Acta Psychiat. Belg. 1976, 480-490.

 A. Tanghe, F. Bruynooghe, H. Huygens, S. Moyaert, Een nieuw behande¬lingsshema bij vitale depressies: infuusbehandeling met hoge doseringen antidepressiva onder dekking van een vaatbeschermer - Medikon n 2, 05 02-76.

 A. Tanghe, Boom, Leuridan, Jonckheere en Bruynooghe, Pimozide (Orap) in patients with pseudo-neurotic behaviour. Acta Psychiat. Belg. 1977, 77, 294-305.

 A. Tanghe, “Letter to the Editor”. Human Psychopharmacology. 05-02-1997.

 A. Tanghe, Maatschappij en chronische psychiatrische patiënten - Lezing gehouden tijdens de 5de Week van de Verpleegkunde, Studiedag voor psychiatrisch verpleegkundigen, 30-03-79. Gepubliceerd.

 A. Tanghe, Weemoed en Verdriet: over depressie - Ligament 1979.

 A. Tanghe, Het grensgeval: over het borderline-syndroom - Ligament 1981.

 A. Tanghe, Depressief na zwangerschap – Ligament, april 1983.

 A. Tanghe, G. van Renynghe, L. Bollen, J. Wieme, P. Vanhaeren, R. Scheire, J. Steeman, Psychiatrie - Psychosomatiek - Psychische revali¬datie. Symposiumboek ICI, Brugge 1985.

 A. Tanghe, L. Bollen, A. De Maesschalck, S. Diependaele, T. Van Lyse¬betten, F. Lanssens, MAO-remmers in combinatie met heropnameremmers met een noradrenalineprofiel. Een haalbare behandelingsstrategie bij therapieresistente depressie. Tijdschrift voor Geneeskunde, 52 nr. 18, 1996

 S. Claes, P. Raeymaekers, A. Tanghe, e.a., A chromosome 18 genetic lin¬kage study in three large Belgian pedigrees with bipolar disorder. Journal of Affective Disorders 43 (1997) 195-205.

 A. Tanghe, S. Geerts, J. Van Dorpe, e.a., Double-blind randomized controlled study of the efficacy and tolerability of two reversible monoamine oxidase A inhibitors, pirlindole and moclobemide, in the treatment of depression. Acta Psychiatrica Scandinavia, 1997, 96:134 141

 A. Tanghe, Moclobemide and amitriptyline, alone or in combination, in therapy resistant depression. Human Psychopharmacology - Clinical and Experimental 12/5 (1997), p. 509-510.


2. Boeken

 A. Tanghe, P. Vanhaeren, J. Steeman, T. Scheire, Als je door de bomen het bos niet meer ziet - Naar een nieuwe visie in de geestelijke gezondheidszorg. Lannoo Tielt 1987.

 A. Tanghe, J. Steeman, P. Vanhaeren, Weemoed en Verdriet, Achtergronden en behandeling van depressie, Acco Leuven-Amersfoort 1987, derde druk 1992.

 A. Tanghe e.a., Mijn lichaam is ook maar een mens - psychosomatiek - Acco Leuven-Amersfoort 1988.

 A. Tanghe, G. van Renynghe de Voxvrie, J. Spincemaille, J. Steeman, Dexamethason suppressietest - Biologische state marker bij depressie - Biologische psychiatrie en depressie. Acco Leuven-Amersfoort 1988

 A. Tanghe, G. van Renynghe de Voxvrie, J. Spincemaille, J. Steeman, Dexamethason suppressietest - biologische state marker bij depressie - Biologische psychiatrie en depressie. Acco Leuven-Amersfoort. Engelse vertaling 1990.

 A. Tanghe, J. Steeman, P. Vanhaeren, Tussen wanhoop en euforie, Garant Leuven-Apeldoorn, 1991.

 A. Tanghe, P. Vanhaeren, Er is iets dat gebeurt, over stemmingsziekten, Garant Leuven-Apeldoorn, tweede druk 1993

 A. Tanghe, P. Vanhaeren, Anders. Geestelijke gezondheidszorg. Deel 1: diagnose, Garant Leuven-Apeldoorn, 1996.

 A. Tanghe, P. Vanhaeren & T. Scheire, Anders. Geestelijke gezondheids¬zorg. Deel 2: Globale behandeling, psychosomatiek - zingeving - psycho¬therapie - psychofarmaca, Garant Leuven-Apeldoorn, 1997

 A. Tanghe, P. Vanhaeren, Anders. Geestelijke gezondheidszorg. Deel 3: Specifieke behandelingen, Garant Leuven-Apeldoorn, 1998


A. Tanghe, A. De Maesschalck, Depressie onderkennen en behandelen. Uit de reeks: Mens en Psyche, Garant Leuven-Apeldoorn, 2000

A. Tanghe, H. de Keyzer, Schizofrenie en andere psychosen. Uit de reeks: Mens en Psyche, Garant Leuven-Apeldoorn, 2000

A. Tanghe, E. Bollen, Manie en manische depressie. Uit de reeks: Mens en Psyche, Garant Leuven-Apeldoorn 2000

A. Tanghe, J. De Waele, A. Scheire, Angst, fobie, onrust en paniek. Uit de reeks: Mens en Psyche, Garant Antwerpen-Apeldoorn, 2002

A. Tanghe, M. Van Moffaert, Biologische psychiatrie, feiten, mythes en vooroordelen. Uit de reeks: Mens en Psyche, Garant Antwerpen-Apeldoorn, 2004 deel 1 en 2

A. Tanghe, Feiten en mythes in ervaringsgerichte biologische psychiatrie, vooroordelen en misverstanden. Uit de reeks: Mens en Psyche, Garant Antwerpen-Apeldoorn, in press 2006

 

 

3. Onuitgegeven voordrachten

 A. Tanghe, J. Steeman, Open clinical trial of CGP 14175 in schizophre¬nic patients, 1985.

 A. Tanghe, P. Verbeke, J. Steeman, Clinical experience with clopixol acetate in the treatment of psychiatric emergencies. Voordracht Kopen¬hagen 10-09-87 i.k.v. Reappraisal of Thoxianthenes.

 A. Tanghe, Clopixol Acetaat in de behandeling van acute paranoïde psychosen, manie en exacerbaties van chronische psychosen. Voordracht Vlaamse Zenuwartsen, april 1989.

 

 

 

 

 08-01-99