Geaccrediteerde nascholing
Menu

T.K. (Tom) Birkenhäger

Huidige functies
Psychiater zorglijn depressieve stoornissen en plaatsvervangend A-opleider afdeling psychiatrie, Erasmus MC

Hoogste opleiding, promotie
Promotie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam  (2004), samen met W.W. van den Broek, op het proefschrift Treatment of depressed inpatients: Efficacy and tolerability of a four-step treatment algorithm. Promotoren: Prof. dr. P. Moleman en Prof. dr. M.W. Hengeveld.

Klinische en/of onderzoekinteressen
Onderzoeksinteressen: farmacologische behandeling van ernstige depressie, electroconvulsietherapie en de methodologie van behandelingsstudies.

Lidmaatschappen adviesorganen, commissies, verenigingen, werkgroepen die met (psycho)farmaca te maken hebben:
-Sinds 2001 lid van de redactie van de website www.psychiatrienet.nl, voor de rubriek Depressie.
-lidmaatschap van de Werkgroep ECT Nederland (WEN) en van de werkgroep voor de richtlijn ECT (2010).
-Bestuurslid stichting BKOP (organisatie Corsendonkcursus) sinds 2007.

Opdrachtgever, sponsor, betalende instantie voor betaalde lezingen, betaalde adviezen, die met (psycho)farmaca te maken hebben:
Speakers fees van Servier en AstraZeneca.

Deelname aan gesponsorde onderzoeken betreffende (psycho)farmaca met vermelding van de sponsor(s), afgelopen drie jaar:
Imipramine-venlafaxine studie (sponsor Wyeth).
Studie naar de effectiviteit van ECT + nortriptyline vs. ECT+ placebo (sponsor Lundbeck).