Geaccrediteerde nascholing
Menu

Swinkels, J.A.

Psychiater. Studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Op dit moment is hij werkzaam als hoogleraar richtlijnontwikkeling in de gezondheidszorg in het AMC bij de universiteit van Amsterdam namens het Trimbos Instituut en als psychiater in het zorgprogramma stemmingsstoornissen (Academisch Hoofdspecialist). Verder is hij lid van de Raad van Bestuur van het kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg, het CBO. Hij promoveerde in 1994 op het proefschrift ‘Wat mag ik voor u doen?’, een onderzoek naar de hulpvraag van psychiatrische patiënten. Hij heeft vele bestuurs- en onderwijsfuncties vervuld o.a. vice-voorzitter van het onderwijsinstituut geneeskunde AMC/UvA (1997-2002), voorzitter van de Commissie Kwaliteitszorg en lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (1995-2005), voorzitter van het Platform Kwaliteit en voorzitter van de begeleidingscommissie Richtlijnen van de Orde van Medisch Specialisten, bestuurslid van het Nederlands Instituut voor de Accreditatie van Ziekenhuizen (1995-2005) Verder was hij voorzitter van de landelijke werkgroep Diagnose behandelcombinaties en lid van de projectgroep DBC GGZ (2002-2009). Hij is nu o.a. voorzitter van de multidisciplinaire richtlijn somatoforme klachten en stoornissen en coördinator Professioneel Gedrag bij het onderwijsinstituut Geneeskunde AMC. Zijn aandachtsgebieden publicaties, onderzoek en lezingen gaan veelal over de kwaliteit van de (medische) beroepsuitoefening, richtlijnontwikkeling, ‘evidence based mental health’, depressieve stoornissen, geneesmiddelen beleid i.h.b. de antidepressiva en de relatie tussen depressie en arbeid en onvoldoend verklaarde lichamelijke klachten.